• Kancelaria Biegłego Rewidenta "AUDYTOR-SIGMA"
    Krystyna Zbrożek w Węgrowie, ul. Aleja Siedlecka 25 działa na rynku od 21.09.1995 r.
  • Jest to firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Firma posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 1417, prowadzonej przez Urząd Miasta w Węgrowie.
  • Uchwałą nr 132/63/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 21.11.1995 r. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  • Przedmiotem działalności firmy jest badanie sprawozdań finansowych.
  • Na przestrzeni minionych lat kancelaria zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i firm prowadzonych przez osoby fizyczne – branża: handel, usługi, spółdzielnie mieszkaniowe. Zbadano sprawozdania finansowe 137 jednostek.
  • Firmę cechuje solidność, wysoki standard świadczonych usług, neutralność, bezstronność i niezależność wydawanych rozstrzygnięć. Działamy profesjonalnie zgodnie z normami zawodowymi i kodeksem etyki zawodowej.